" /> Ofek Groups - למידה התנסותית
למידה התנסותית

סדנאות יחסי קבוצות מעוצבות כארגון למידה זמני כדי לאפשר בחינה רציפה של תהליכים המתרחשים ב'כאן ועכשיו', משמע, תוך כדי היווצרותם.

לא מדובר ב'משחקי תפקידים', אלא בהזדמנויות העומדות לרשות המשתתפים. משמע, המשתתפים בסדנא מוזמנים לקחת חלק במצבים ובתהליכים הנוצרים כתוצאה ממבנה הסדנא ומפעילות היחידות השונות שמרכיבות אותה; זאת, על מנת ללמוד אודות מצבים ותהליכים דומים המתרחשים גם בחייהם. ההזדמנויות המוצעות בסדנא כוללות, בין השאר, הפעלת מנהיגות וקבלת סמכות, הגדרה או ערעור של גבולות, התמודדות עם צורות שונות של התנגדות המתעוררות בעקבות זאת, נשיאת תפקידים וביצוע משימות – כל אלה ב'כאן ועכשיו', בהווה המיידי של הסדנא. צוות היועצים של הסדנא מאפשר את הלמידה באמצעות אספקת משאבים ושמירה על תנאי המסגרת, כמו גם באמצעות התבוננות במתרחש, ניסיון משותף להבנת התהליכים,  וכן ייעוץ למשתתפים. 

הנחת היסוד היא שחקירה המבוססת על התנסות מאפשרת למידה אישית ומשמעותית שאינה ניתנת לרכישה בדרך אחרת,  אותה אפשר ליישם ביחס לתפקידים שונים בחיי כל משתתפ/ת בעבודה, במשפחה ובחברה. למידה כזו מובילה לתובנות שמסייעות ביצירת דרכים חדשות להתמודדות במגוון מרחבים בינאישיים, קבוצתיים, ארגוניים, מוסדיים וחברתיים.

הלמידה עצמה אישית, כמובן. למשתתפים יש הזדמנות לגלות, כל אחד על פי דרכו, היכן הם נמצאים במסגרת המורכבת והמגוונת שהסדנא מספקת. במכלול האירועים כל משתתף יכול להפעיל סמכות ומנהיגות, ולהתמודד עם הזדמנויות, בעיות והתנגדויות תוך כדי עבודת הסדנא. מטבע הדברים, למידה כזו תלויה במידה רבה בנכונות, ועתים אף באומץ של המשתתפ/ת, להתבונן פנימה, לנסות ולנסח תובנות, ולבדוק את אלה במסגרת הפעילויות בקבוצות השונות.

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל