" /> Ofek Groups - פעילות אפק
פעילות אפק

לקידום השגת מטרותיה אפק מקיימת מגוון פעילויות בהן מיושמת גישתה הייחודית:

 • סדנאות יחסי קבוצות המיועדות לקהל הרחב:
  • סדנאות יחסי קבוצות בינלאומיות – משנת 1987 אפק מקיימת אחת לשנה סדנאות בינלאומיות בגישת מכון טוויסטוק ליחסי אנוש בלונדון. המשתתפים והצוות באים מישראל ומארצות אחרות. שפת העבודה בסדנאות היא אנגלית. 
  • סדנאות יחסי קבוצות ישראליות – אפק מקיימת מדי תקופה סדנת יחסי קבוצות בשפה העברית. הסדנא הקרובה: להשפיע ולהיות מושפע - סמכות, מנהיגות ושינוי בעידן הרשתות החברתיות תתקיים ב-25 - 22 ביולי 2012.  
  • סדנאות נושא – אלה סדנאות יחסי קבוצות המוקדשות לחקירת נושאים המעסיקים את החברה הישראלית. סדנאות מסוג זה שהתקיימו עד כה:
   "פגיעה ואלימות מינית במשפחה ובחברה"
   "דמיון ותפקיד בחיים על הכביש"
   "זהות יהודית, שייכות ומנהיגות – ישראל והתפוצות"
   סדנא מתוכננת: "דילמות במערכת הבריאות"
 • ימי/ערבי עיון לקהל הרחב בנושאים הקשורים לתהליכים חברתיים משמעותיים: 
  • "תעתועי כוח" (מאי 2011, בשיתוף "שתיל" והמסלול האקדמי של המכללה למנהל)
  • "איך עושים שלום - ללמוד מהניסיון של אחרים" (פברואר 2010, בשיתוף "שתיל" והמסלול האקדמי של המכללה למנהל)
  • "ההיסטוריה של העתיד – העתיד של ההיסטוריה" (נובמבר 2007)
  • "האלימות בתוכנו" (ספטמבר 2005)
  • "מה רוצה הגבר בארגון? מה רוצה האשה בארגון?" (יוני 2004)
  • "סמכות, מנהיגות ומגדר – קונפליקט ו/או דיאלוג" (יוני 2003)
  • "נטילת סמכות ונטישת סמכות – תהליכים לא מודעים בארגונים" (יוני 2002)
  • "ארגונים כזירה של המודע והלא-מודע" (יוני 2001)
  • "ישן מפני חדש תוציאו"? - ארגונים במעבר (יוני 2000)
  • "הבלתי מודע - האם אתה יכול להרשות לעצמך להתעלם ממנו?" (מאי 1999)
 • התערבויות מוזמנות בארגונים – אפק מציעה מגוון רחב של התערבויות בהיבטים שונים של עבודה בארגונים, כגון:
  • סדנאות מוזמנות שבנויות בהתאמה לצרכי הארגון.
  • התערבויות המסייעות לקבוצות ולארגונים שמעוניינים להגדיר מחדש את מטרותיהם ואת דרכי הפעולה שלהם בעולם משתנה – ארגון העבודה; איכות העבודה בארגון; פיתוח ארגוני; ניתוח תפקידים.
  • פעילות העוסקת בקונפליקטים חברתיים.
  • צורת הפעילות של אפק מתאימה במיוחד לארגונים שאינם מעוניינים ב'פתרונות מדף' ומחפשים דרכים ייחודיות ויצירתיות להתמודדות עם תנאים משתנים.
 • פעילות פנימית לחברי אפק – אספה כללית שנתית, ריטריט שנתי, קבוצות לימוד, מפגשים עיוניים, הרצאות.
 • הוצאה לאור של כתב-עת שנתי, קו אפק.
 • פעולות בשיתוף ארגונים אחרים:                                                                                         
  • סדנאות יחסי קבוצות בינלאומיות בנושא "גרמנים-ישראלים/יהודים" שמטרתן ליצור תנאים מתאימים להתנסות במפגש בין גרמנים לבין ישראלים, ובשנים האחרונות גם בין שתי קבוצות אלו וקבוצות נוספות. הסדנאות מתקיימות בחסות משותפת של אפק וארגונים פסיכואנליטיים ופסיכותרפויטיים בישראל ובגרמניה. לפרטים נוספים: http://www.p-cca.org
  • סדרת כנסים בינלאומיים בהם משתתפים אנשי צוות בסדנאות במטרה לחקור את המודל של סדנאות יחסי קבוצות מהבטים שונים. עד היום התקיימו שלושה כנסים כאלה בבלג'ירטה, איטליה – בשנת 2003, בשנת 2006 ובשנת 2009. הכנסים התקיימו ביוזמת אפק ובחסות משותפת של אפק, מכון טוויסטוק וא. ק. רייס.
  • תכנית לימודים דו-שנתית בייעוץ ופיתוח ארגוני מפרספקטיבה משולבת של הפסיכואנליזה ותיאורית המערכות הפתוחות.
  • יום עיון שנתי לקהל הרחב, משותף לאפק ולארגונים ישראליים אחרים בעלי זיקה לגישת יחסי קבוצות.
 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל