" /> Ofek Groups - מהי סדנת יחסי קבוצות של טוויסטוק?
מהי סדנת יחסי קבוצות של טוויסטוק?

סדנת יחסי קבוצות מהווה ארגון למידה זמני שמתקיים במשך קיום הסדנא – מכמה ימים ועד שבועיים. ההנחה היא שתהליכים המתרחשים בסדנא מייצגים מה שקורה בארגונים בחיי היומיום, ולכן יכולים המשתתפים להתנסות בתהליכים אלה, ולהבין מה קורה להם במהלכם. הסדנא מספקת הזדמנויות ללמידה התנסותית נושאים כגון:

  • סמכות, מנהיגות ונטילת תפקיד – נשאלות שאלות כגון: "מה קורה לי כשאני נדרש/ת ליטול סמכות, לגלות מנהיגות, להיענות לסמכות או להיות מונהג/ת?"; "מה הם התנאים בהם אני מצליח/ה להשאיר את רישומי, ומתי קולי אינו נשמע, ומדוע?".
  • הבנת תהליכים דינמיים גלויים וסמויים בארגונים ובקבוצות – תהליכים הקשורים בבחירה ובהיבחרות, בתחרות על מנהיגות, ביכולת קבלה של סמכות, בתחושות שייכות או ניכור, בהיווצרות מנגנוני האצלת סמכות ואחריות, ועוד.
  • בדיקת ההשפעה של המבנה – "כיצד משפיעים גבולות זמן, מקום ומשימה על התנהגותי, יעילות עבודתי, הזהות שלי, האופן בו אני נוטל/ת מנהיגות, מפעיל/ה סמכות ומופעל/ת על ידה?".
  • בחינת קשרי הגומלין בין רבדים פורמליים לבין התרחשויות בלתי-פורמליות בארגון, והשלכותיהם על תרבות הארגון ועל התנהלותו.

הסדנא אינה מתמקדת במשתנים אישיים או ביחסים בינאישיים, אלא במה שקורה בקבוצות ובארגונים.  יחד עם זאת, אנו יודעים שמרכיבים אישיים, קבוצתיים וארגוניים קשורים אלה באלה, וקשרים אלה קובעים את יכולתם של פרטים, קבוצות וארגונים ליצור, להשתנות, להתפתח ולגדול. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לא רק להתנהגות, מחשבות ורגשות גלויים ומודעים, אלא גם לתהליכים לא-מודעים וסמויים, המתרחשים בעולמו הפנימי של הפרט, בקבוצות השונות ובמערכת הסדנא בכללותה.

מקורה של סדנת יחסי קבוצות הוא בקבוצות ניסיוניות שיצר וילפרד ביון בסוף שנות הארבעים של המאה העשרים. התנסויות אלה נמצאות בבסיס התיאוריה, בעקבותיה פותחה ועוצבה סדנת יחסי קבוצות על ידי קנת' רייס במכון טוויסטוק בלונדון. הסדנא הראשונה במתכונת זו התקיימה בשנת 1957, במטרה לחקור את התנהגותם והתפתחותם של אנשים בקבוצות, בארגונים ובחברות. הסדנא, שמתכונתה הבסיסית עברה מאז שינויים מעטים, מתקיימת מאז מדי שנה, והתפשטה למקומות שונים ברחבי העולם.

על אף שסדנת יחסי קבוצות במתכונת טוויסטוק מבוססת על ידע תיאורטי רב שמקורו בפסיכואנליזה ובתיאורית המערכות הפתוחות, ונתמכת במחקרי שדה מגוונים, הסדנא אינה עוסקת בדיונים תיאורטיים, אלא מושתתת על התנסות ב'כאן ועכשיו'. שאלות הנדונות בסדנא אינן נדונות בהקשרים אקדמיים, אלא נחקרות תוך כדי התנסות.

כללית, האירועים בסדנא מתחלקים לשני סוגים – אירועים של התנסות ב'כאן ועכשיו' ואירועים של התבוננות ויישום. האירועים ב'כאן ועכשיו' כוללים קבוצת למידה גדולה, קבוצות למידה קטנות, ואירועים מערכתיים. אירועים אלה מעוצבים כדי לאפשר חקירה של התהליכים בעת ההתרחשות. האירועים שממוקדים בהתבוננות ויישום – בקבוצות קטנות ובמליאה – מציעים הזדמנויות לעיבוד ההתנסות באירועים הממוקדים ב'כאן ועכשיו' לכדי תובנות הניתנות להמשגה, לקישור וליישום בחיי היומיום של המשתתפים, בעולם העבודה וברמה האישית גם יחד.  

למי מיועדת הסדנא?
הסדנא מיועדת לאנשי מקצוע הנמצאים בעמדות של סמכות וניהול, במגזר הפרטי והציבורי, שעיסוקם בקבוצות, בארגונים ובמערכות חברתיות. אולם אנו מאמינים שכל אדם חי בקבוצות, והשתתפות בסדנא יכולה לתרום רבות לשיפור הבנתו לגבי התהליכים הקורים בחייו.

חומרים לקריאה נוספת:

Rice, A. K. (1965) Learning for Leadership – Inter-Personal and Inter-Group Relations. Tavistock Publications.


מקורות נוספים ניתן למצוא ברשימת מקורות באתר.

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל