" /> Ofek Groups - סדנאות נושא
סדנאות נושא

בשנים האחרונות פותחו במסגרת אפק שימושים שונים בשיטת העבודה של סדנאות יחסי קבוצות לשם הבנה ועיבוד של טראומות חברתיות, קונפליקטים בין קבוצות ונושאים חברתיים אחרים. ההנחה בבסיס יישומים אלה היא ששיטת עבודה זו יכולה לאפשר התמודדות עם נושאים ותכנים כואבים ומעוררי חרדה, דוגמת אלימות, טראומה וקונפליקט. באמצעות התנסות והתבוננות יכולים המשתתפים בסדנאות אלה להעלות מחשבות, להגיע לתובנות, לעבדן, ואף ליישמן במסגרת דרכי התמודדות ופעולה חדשות. 

בסדנאות אלה הנושא שנבחר לעבודה נמצא במרכז התודעה, ומשפיע על המתרחש בסדנא מבחינת הצוות והמשתתפים גם יחד. עיצוב המבנה של הסדנא, כמו גם הייעוץ שנותן הצוות, נגזרים מנושא הסדנא. נושאים שנמצאים בדרך כלל במרכז תשומת הלב בסדנאות יחסי קבוצות, כמו שאלות של סמכות ומנהיגות, משפיעים במובלע על הבנה של התהליכים בסדנא, אם כי לא תמיד נדונים במפורש.

דוגמאות לסדנאות נושא:

פגיעה ואלימות מינית במשפחה ובחברה

דמיון ותפקיד בחיים על הכביש 

המאמר בעברית:
פסיכואנליזה - נהיגה: תפקיד ופנטזיה על הכביש, היבטים פסיכולוגיים במניעת תאונות דרכים.

זהות יהודית, שייכות ומנהיגות – ישראל והתפוצות

יורם להב (2006) תהליכים מודעים ולא מודעים בחקר הזהות היהודית. קו אפק, 7, נובמבר 2006.

מתוכננת:

דילמות במערכת הבריאות – על תפקיד, אחריות וסמכות בעידן של שינויים

מטרת הסדנא היא לספק לבעלי תפקידים במערכת הבריאות הזדמנות לחקור, להתבונן ולהיות במגע עם תהליכים מודעים ולא מודעים המתרחשים סביב המערכת ובתוכה. למידע נוסף על הסדנא... 

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל