" /> Ofek Groups - Albert Kenneth Rice
Albert Kenneth Rice
אלברט קנת' (קן) רייס 1969-1908

קנת' רייס למד בתיכון נוטינגהם, שם זכה במלגה להמשך לימודי מתמטיקה בקולג' גונוויל וקאיוס בקמברידג'. הוא החל בלימודים אלה, אולם בשלב מסויים עזבם ועבר ללמוד אנתרופולוגיה. לאחר סיום לימודיו הצטרף לשירות הקולוניאלי הבריטי, ושירת בקניה כמה שנים; עם חזרתו לבריטניה החל לעבוד כעוזר למנהל הכללי של חברת לואיס בבירגמינגהם ולאחר מכן כמנהל כוח אדם בחברת ג'. א. הארווי ושות' בלונדון. משנת 1945 עד שנת 1948 שימש כסגן מנהל של החברה לרווחה תעשייתית בלונדון (כיום קרן העבודה). הוא נישא למרג'ורי אנשל בשנת 1935; לזוג נולדו שתי בנות.

קנת' רייס הצטרף למכון טוויסטוק ליחסי אנוש בשנת 1948 ועבד שם עד לפטירתו בשנת 1969. בעת עבודתו במכון פיתח את שיטתו לניתוח חברתי ביקורתי, בייחוד בנושאים הקשורים לבעיות עמן מתמודדים מנהלים בתעשייה. שיטה זו יושמה בעבודתו בהודו עבור חברת סאראבהאי באחמדאבאד, שם תוך כמה חודשים תכנן וארגן מחדש את מחלקת האריגה של המפעל, שתפוקתה עלתה בעקבות זאת ב-300 אחוזים. עבודה זו תועדה בספרו :                                            
Productivity and Social Organization: The Ahmedabad  Experiment .                                       

קנת' רייס עבד עם אריק מילר על כמה פרוייקטים, כולל ייעוץ לחברת תעופה, לבית ספר פרטי, לכנסיה ולרשות בתי הכלא. מתוך עבודה זו פיתח את רעיונותיו לגבי יחסי קבוצות. רייס ניהל את התוכנית ליחסי קבוצות במכון טוויסטוק עד שנת 1969. הוא תיאר את התנסותו בניהול סדנאות אלה בספרו:

Learning for Leadership: Interpersonal and Intergroup Relations.

הידיעות על עבודתו של רייס בתחום יחסי הקבוצות ורעיונותיו המקוריים שפורסמו בספרו The Enterprise and its Environment הגיעו לארצות הברית. הוא הועסק תקופה מסוימת בבית הספר לפסיכיאטריה בוושינגטון, ולאחר מכן התבקש לארגן מחדש את בית הספר לרפואה של אוניברסיטת ייל. הוא ניהל את הסדנא הראשונה של יחסי קבוצות בארצות הברית שהתקיימה בהוליוק בשנת 1965.

קנת' רייס נפטר באופן פתאומי ב-15 בנובמבר 1969, בגיל 61. בטקס האשכבה שלו נשאו דברים לזכרו חבריו ועמיתיו, ביניהם ג'. ד. סת'רלנד, שתיאר את עבודתו של רייס במכון טוויסטוק: "הפעילות הראשונה של קן היתה יצירת קבוצה קטנה של בכירים בתעשייה ובמנהל, שנפגשה בהנחיית וילפרד ביון. השפעתו של ביון על קן היתה עמוקה וגרמה להתעניינותו בהתנסות בקבוצות כשיטה לקידום התפתחות אישית של מי שממלאים תפקידי מנהיגות. עבודתו החלוצית בתחום - שנודע לה פוטנציאל משמעותי כמענה לסוגיות חינוכיות בחברה שלנו - זכתה להערכה בדרך המספקת ביותר: אימוצה על ידי מוסדות שונים - בתעשייה, בממשל ובכנסייה".

מכון א. ק. רייס בארצות הברית הוקם על ידי מרגרט ריוץ', אריק מילר ואחרים לזכרו של קנת' רייס, כהמשך לעבודה שהחל באמריקה. 

פרסומים נבחרים של א. ק. רייס:

Rice, A.K. (1958) Productivity and Social Organization: The Ahmedabad Experiment. London: Tavistock Publications. (Reprinted in 1987 by Garland).

Rice, A.K. (1963) The Enterprise and its Environment: A System Theory of Management Organisation. London: Tavistock Publications. (Reprinted in 2001 by Routledge/Taylor & Francis).

Rice, A.K. (1965) Learning for Leadership: Interpersonal and Intergroup Relations. London: Tavistock Publications. (Reprinted in 1999 by Karnac Books).

Rice, A.K. & Miller, E.J. (1967) Systems of Organisation: Control of Task and Sentient Boundaries. London: Tavistock Publications. (Reprinted in 2001 by Routledge/Taylor & Francis).

 מובא באדיבות מכון טוויסטוק.
 תורגם מתוך האתר:
http://www.grouprelations.com/people-AKRice.php