" /> Ofek Groups - על אפק
על אפק

אפק – ארגון-פרט-קבוצה – האגודה הישראלית ללימוד תהליכים קבוצתיים וארגוניים, נוסדה בשנת 1985 והיא כיום חברה לתועלת הציבור בע"מ. אפק חותרת לפתח בישראל את תחום הלמידה ההתנסותית של תהליכים קבוצתיים וארגוניים בגישת 'יחסי קבוצות'. גישה זו פותחה בשנות החמישים של המאה העשרים במכון טוויסטוק בלונדון, משם התפשטה לארצות אחרות. בישראל, בה השתייכות לקבוצות והזדהות עמן הן מאפיינים מרכזיים בחיי החברה, יש חשיבות מירבית ללימוד תהליכים אלה.

עבודת אפק משלבת הבנה פסיכואנליטית עם גישה מערכתית לקבוצות, לארגונים ולתהליכים חברתיים. שילוב ייחודי זה בין שתי הגישות מאפשר הבנה של הארגון כמערכת פתוחה, ומדגיש מרכיבים רגשיים, בלתי-רציונליים, לא-מודעים וסמויים שנמצאים בתהליכים קבוצתיים וארגוניים. הנחת היסוד שמנחה את אפק היא שהתעלמות ממרכיבים אלה פוגמת ביעילות של קבוצות ושל יחידים הנוטלים תפקידים בארגונים, ושרכישת מיומנויות בזיהוי תהליכים לא-מודעים בקבוצה עשויה לתרום לנטילת תפקידים מתוך סמכות, אחריות ויצירתיות. כיום אנשים וארגונים חייבים להסתגל למציאות משתנה ומורכבת יותר מבעבר, ולכן הבנת התהליכים הסמויים והקשרים הסבוכים בין היחיד לבין המערכת משמעותית במיוחד.

אפק יוזמת ומשתתפת בפעולות ויישומים שונים שנועדו לקדם הבנות אלה, כולל כאלה המיועדים לקהל הרחב.

אפק מונה 65 חברים, מתוכם 5 חברים מארצות אחרות.

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל