" /> Ofek Groups - גיליון מס' 8, נובמבר 2007
גיליון מס' 8, נובמבר 2007

תכן העניינים

דבר המערכת

דברי יושבת ראש הנהלת אפק לרגל גיליון לציון 20 שנה לאפק

רשמי שיח עם פרופ' יונה רוזנפלד  ירמי הראל וסילויה זילברמן

במלכודת הפנטזיה המשפחתית: אפק בין התבוננות לבין פעילות  דורית שיקיירסקי
     תגובה לדורית שיקיירסקי : "חרדת הגירושין" בפנטזיה המשפחתית באפק משה ברגשטיין
     בעקבות התגובה דורית שיקיירסקי

על ההצטרפות לאפק 
מייק טפליץ
     תגובה למייק טפליץ: להיות באפק  נימר סעיד

על גבולות התרגום, מתוך מבט על קו אפק 
ג'ודי לוי

מכתב פתוח לוועד המנהל
אסתר שטיין ודב פרידלנדר - ועדת ביקורת

את-פתח: סוף מעשה במלה תחילה 
שמואל ברנשטיין

ראיון עם גבי וייסמן
אסתר שטיין

הרהורים בנושא גבולות - תיאוריה ויישומה
  גבי בונויט
     תגובה לגבי בונויט: הרהורים על הרהוריו של גבי בנושא גבולות   אבי נוטקביץ

"ומי יידע אם אברהם לא היה שחור?" - על סדנת יחסי קבוצות מותאמת לארגון "חברים בטבע"
    דפנה בהט וגבי בונויט

קבוצות לתמיכה ולחיזוק חוסן לנופשים מהצפון ומעוטף עזה במלונות ירושלים במלחמת לבנון
    השנייה ובהתקפות הקאסם על שדרות 
ברוך עובדיה

"
הדרך הביתה" - מודל לקבוצת חולי יום במחלקה הפתוחה  מלי סולן ושמרית אקיקוס
     תגובה למלי סולן ושמרית אקיקוס: "הדרך הביתה"  סילויה סילברמן

בגוף ראשון
  רונית לומברוזו
     תגובה לרונית לומברוזו  חיים דסברג
"המעון של אפק" - תמונות מריטריט 2006

סקירת ספרות
  חנה מרדר

Editorial Note

Word from the Chair  Ilana Litvin

Birth of an Institution   Mannie Sher          

The Apologies of an Intruder
 Adrian ronda
     Commentary on Adrian Fronda's Paper: Invasion of the Empire  Moshe Bergstein
     Reply to Commentary: Anger  Adrian Fronda
     Epilogue  Adrian Fronda & Moshe Bergstein                    

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל