" /> Ofek Groups - המשימה המרכזית של אפק
המשימה המרכזית של אפק

אפק הוא ארגון ישראלי שמשימתו המרכזית היא לקדם את הבנתם של תהליכים מודעים ובלתי מודעים בפרט, בקבוצה, בארגון ובחברה כולה, ובכך לחולל שינוי בדרך התנהלותם. גישת אפק מתבססת על מודל יחסי קבוצות של מכון טוויסטוק ליחסי אנוש, שמשלב בין התיאוריה הפסיכואנליטית ותורת המערכות הפתוחות, לצד פיתוחים תיאורטיים ויישומיים בארץ ובעולם.

מהגדרה זו נובעות דרכי הפעולה לקידום המשימה המרכזית, כדלהלן:

  • קיום פעולות לימודיות, מדעיות והכשרתיות לחברי אפק ולאחרים כגון סדנאות, ימי עיון, קבוצות לימוד, מפגשים עיוניים, הרצאות, הוצאת כתב-עת ותכנית הכשרה בפיתוח וייעוץ ארגוני.
  • מתן ייעוץ שמבוסס על גישת אפק לקבוצות ולארגונים.
  • חקירת התהליכים באפק כמודל להעמקת ההבנה של תהליכים פוליטיים-חברתיים.
  • קיום קשרים וביצוע פעילויות בשיתוף עם ארגונים בעלי מטרות דומות בארץ ובעולם.
  • הפצת רעיונות אפק באמצעות מחקר, כתיבה מדעית, השתתפות והרצאות באירועים מקצועיים בתחומי עיסוקה של אפק.

המושג 'משימה מרכזית' לקוח מתיאוריית המערכות הפתוחות. משימה מרכזית זו המשימה שעל הארגון לבצע כדי לשרוד.

Miller, E. J. & Rice, A. K. (1967) Systems of Organization. London: Tavistock Publications. See also: Selections from Systems of Organization. In: Colman, A. D. & Bexton, W. H. (eds.) Group Relations Reader 1 (1975) A. K. Rice Institute Series. p. 62.
 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל