" /> Ofek Groups - "האלימות בתוכנו"
"האלימות בתוכנו"

יום עיון והתבוננות, ספטמבר 2005


דברי פתיחה
  מלי סולן וגליה שיפמן

אלימות
חברתית - מבט פסיכואנליטי  חני בירן

יצר, תשוקה, תאווה ורוע  דר' ירמי הראל

אלימות, טראומה וריטואלים  גבי בונויט

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל