" /> Ofek Groups - תעתועי כוח
תעתועי כוח

"נמלה אחת מסוגלת להרוס סכר שלם" (קונפוציוס)

בשיתוף: "שתיל" והמסלול האקדמי של המכללה למנהל

יום העיון עסק במשמעויות החבויות במושג "כוח" דרך פרספקטיבות שונות וכיצד הן באות לידי ביטוי בחברה, בארגונים, בקבוצות וביחסים בין-אישיים.
היום היה בנוי מ"קהילה חוקרת" שנעה בין הרצאות בנות כ-18 דקות (שיטת TED) מתחומי דעת שונים לבין עבודה סביב שולחנות עגולים לשם העמקה ובירור של הנחות יסוד ותפיסות.

דברי פתיחה: ג'ודי לוי, יו"ר אפק
                     שימי תלמי
                     חגית שחר

הכוח לעשות, היכולת להיות. הרהורים מזווית פסיכואנליטית   פרופ' שמואל ארליך

ניטשה: הרצון לעוצמה   ד"ר שי פרוגל

כוח נשים - מהסמוי לגלוי   פרופ' אריאלה פרידמן

חולשת הכוח בפיסול עכשווי   פרופ' נחום טבת

על כוח, יחס לכוח ויחסי כוח   מיכאל שטרנברג

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל