" /> Ofek Groups - גיליון מס' 11, נובמבר 2010
גיליון מס' 11, נובמבר 2010


תכן העניינים

דבר המערכת

לזכרו של לורנס גולד
Obituary | Kathy White, James Krantz
כמה מלים אישיות לזכרו של לארי גולד | יוסי טריאסט

על משמעות החברות באפק
על כיסאות פנויים והזמנה הדדית לקירבה | יאיר נחמיה
אפק שלי | מייק טפליץ
  Why am I a Member of OFEK? | Louisa Diana Brunner
תנועה במעגל קסמים - סיכום תוצאות סקר על משמעות החברות באפק | אילנה מישאל
מבחן 'השיבולת': חברות באפק, מי ולשם מה? | מירה ארליך-גינור
       תגובה: מהתפעמות להתמקמות | עליתה תור
       תגובה: דרושה חשיבה מחודשת | סמדר אשוח
       תגובה: הקבוצה הגדולה והמרחב הפוליטי | דורית שיקיירסקי
       תגובה: מבחן 'שיבולת': התבוננות בקריטריונים מנחים לחברות באפק | יעל שנהב שרוני
       תגובה: לבנות ולהיבנות בה | אבי נוטקביץ
       תגובה: מבחן התוצאה | אילנה ליטוין
בעקבות
התגובות | מירה ארליך-גינור
חברוּת כדוגמנוּת או חברוּת כאזרחוּת? | דורית שיקיירסקי וחנה מרדר

הסדנא הבינלאומית רמות 2010
Director's Report |  Gabi Bonwitt
Thoughts Following the Director's Report |  Gabi Bonwitt
       תגובה:  David Armstrong| A Commentary on the Director's Report
       תגובה: כמה מלים על שינוי(ים), כמה מלים על חירות פנימית, וגם שלושה שירים | ירמי הראל
       תגובה: הרהורים על התנועה שבין סמכות פנימית לבין צורך בהכרה | חגית שחר
בעקבות התגובות | גבי בונויט

 Israel and the World at the Dawn of 2010 | Shmuel Bernstein 

השיווקי והחברתי - היילכו שניים יחדיו? | דפנה בהט

From Baby to Boardroom: A Review of Ross Lazar's Seminar on Observation: OFEK Workshop Neve Shalom 2010 | Joe Djemal

מחשבות על הסדנא:"Repeating, Reflecting, Moving On"  התבוננות על חזרתיות - האמנם זזים הלאה? | מירי צדוק

הפרת השתיקה: פגיעות מיניות בחברה הדתית - מבר אילן לפורום תקנה | חנה קהת

סקירת ספרות

Adaptation and Innovation - Theory, Design and Role-taking in Group Relations Conferences and their Applications | Reviewed by Danny Sher

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל